Spring til indhold

Kvalitetshåndbog for drift af grønne områder

Gældende fra 1. januar 2019.

Denne kvalitetshåndbog er udarbejdet i 2018 i forbindelse med udbud af drift og vedligeholdelse af Odense Kommunes parker og grønne områder.

 

I kvalitetshåndbogen fastlægges kravene til pleje og vedligeholdelse af de grønne områder, der administreres af Park og Vej i Odense Kommune.

 

Kvalitetshåndbogen bygger på, at alle grønne områder er opdelt i en række opmålte elementer, som findes i en samlet arealregistrering. Registreringerne består af digitalt kortmateriale med tilhørende mængdeopgørelser (GIS).

 

Ordregiver vedligeholder registreringerne og gør dem tilgængelige for entreprenøren på kommunes hjemmeside, eller via en anden internetportal eller en WMS-tjeneste.

Formålet med kvalitetshåndbogen er:

  • at sikre at samarbejdet mellem Park og Vej (ordregiver) og entreprenøren er baseret på et så godt og klart grundlag som muligt.
  • at give entreprenøren klarhed over, hvilke opgaver der skal udføres.
  • at give entreprenøren klarhed over, i hvilken kvalitet opgaven skal løses.
  • at forebygge misforståelser mellem entreprenør og ordregiver.
  • at forebygge og undgå, at elementerne forringes og opretninger derved medfører store og unødvendige omkostninger.
  • at opdage uregelmæssigheder, som entreprenøren er uden skyld i og drøfte årsag samt afværgehandlinger.

Bemærkninger og kommentarer til kvalitetshåndbogen er altid velkomne.

Alle, der har været involveret i udarbejdelse af denne udgave, takkes for konstruktiv og værdifuld indsats.

 

God fælles arbejdslyst!

 

Allan Bach Laursen
Kontorchef, Park og Vej
Maj 2018

By- og Kulturforvaltningen