Spring til indhold

4e Klippet hæk

Arbejdsbeskrivelse - 4e Klippet hæk. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

En klippet hæk anvendes som et indrammende og opdelende element og har ofte en lægivende funktion. Den klippede hæk anvendes typisk i parker og grønne områder, langs veje og omkring parkeringspladser.

 

Beskrivelse

Klippede hække består af én eller få rækker planter af samme art. De enkelte planter skal fremstå i god og tæt vækst.
Hækken skal have en præcis form. Plejen skal sikre at formen opretholdes.
Klippet hæk findes med to plejeniveauer samt over og under 180 cm og meget brede (m2) eller smalle (lbm).
Hække opdeles i følgende 6 grupper:

 

Betegnelse på
GIS-kort
  Klippet hæk
 4e-005    1 x klip over 180cm
 4e-007  1 x klip under 180cm
 4e-008  2 x klip over 180cm
 4e-009  2 x klip over 180cm
 4e-010   2 x klip under 180cm
 4e-011  2 x klip under 180cm

 

Standardpleje

 Tilstandskrav:  
 Ukrudt: Rodukrudt må ikke forekomme.
Frøukrudt må max. være 8 cm højt og der må være max. 5 stk. ukrudtsplanter pr. 10 løbende meter hæk. Frøukrudt må ikke nå at sætte frø
 Løvsamlinger:  Løv må ikke forekomme i større ansamlinger under hæk i lag tykkere end gennemsnitlig 2 cm.

 

 Udførelseskrav:  
Klipning: 4e-008, 4e-009, 4e-010, 4e-011:
Hække klippes 2 x årligt - første klipning i juni og anden klipning i september.
Hækkens form må efter klipning ikke afvige med mere end +/- 3 cm på 3 m retskede.

4e-005, 4e-007:
Hække klippes 1 x årligt i august-september.
Hækkens form må efter klipning ikke afvige med mere end +/- 5 cm på 3 m retskede.
Begge hæktyper: Hækken skal klippes i samme facon og mål som hidtil med mindre andet aftales med Parkforvalteren.
Hvor der er faste belægninger, klippes der til fast belægningskant og/eller til forkant af kantsten.
Hækafklip: Hækafklip må ikke forefindes på klippefladen eller på tilstødende element, men småstumper af afklip, der naturligt falder ned i hækken under klipning, må gerne forekomme.

 

 Bestillingsarbejder:  
Gødskning: Der udbringes 40 kg N/ha NPK-kunstgødning (=400 gr N/100 m2).
Tilbageskæring: Hæk skæres ned efter aftale med Parkforvalteren.
 

 

By- og Kulturforvaltningen