Spring til indhold

5d Solitær busk

Arbejdsbeskrivelse - 5d Solitær busk. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Solitære buske vokser ofte på arealer, hvor der er god plads og hvor den dekorative vækstform kommer til sin ret.
Forekommer især på naturprægede arealer.

 

Beskrivelse

Solitære buske får lov at udvikle sig til den for arten naturlige vækst.

 

Standardpleje

Tilstandskrav

Ukrudt:

  • Aggressive urter som brændenælde, tidsler, bynke m. fl må ikke forekomme i grupper større end 0,5 m2. under solitære buske.

Udførelseskrav

Beskæring:

  • Grene, må ikke genere gæsters brug af den type græsarealer, som klippes 2 eller flere gange om året, og grene må ikke genere brugen af befæstede arealer.
  • Udhængende grene kortes af ved en grenvinkel.
  • Udføres i vinterperioden 1. dec. – 1. marts.

Bestillingsarbejder

Foryngelsesbeskæring af solitære buske:

  • Beskæring af hensyn til blomstring og vækstform. De ældste grene i buske skæres af enkeltvis 5-10 cm over jorden.
    Omfang aftales med Parkforvalteren.

By- og Kulturforvaltningen