Spring til indhold

5b Busket

Arbejdsbeskrivelse - 5b Busket. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

 

Anvendelse

Et busket anvendes til at afgrænse eller skabe rum og kan dække store arealer.
Busketter anvendes oftest i parker og langs vejarealer.

 

Beskrivelse

Et busket er en sammenhængende plantning af buske og er ofte sammensat af flere arter. Buskettet skal fremstå veludviklet og i god vækst, med en rig blomstring bestemt af art og sort.
Plejen skal tage hensyn til de enkelte planters vækstform og sikre et harmonisk helhedsindtryk.

 

Standardpleje

 

Tilstandskrav

Ukrudt: 

  • Rodukrudt må ikke forekomme.
  • Frøukrudt må max. være 8 cm højt og der må være max. 5 stk. ukrudtsplanter pr. 10 m2 solitære buske og busket. 5)
  • Frøukrudt må ikke nå at sætte frø

Udseende:

  • Visne, brækkede eller på anden måde beskadigede grene må ikke forekomme.
  • Fjernelse ved beskæring accepteres

Løvsamlinger:

  • Ansamlinger af løv må forekomme i lag på max 2 cm tykkelse.

Udførselskrav

Foryngelsesbeskæring af busket: Den ældste femtedel af hver busks grene klippes tilbage til 10 cm over jordoverfladen.

Bestillingsarbejde

Gødskning: Der udbringes 40 kg N/ha NPK-kunstgødning, primo maj og august måned.

Foryngelsesbeskæring af solitære prydbuske:

Beskæring af hensyn til blomstring og vækstform. De ældste grene i buske skæres af enkeltvis 5-10 cm over jorden. Omfang aftales med Parkforvalteren.

Tilbageskæring: Hele beplantningen skæres ned til 10 cm over jordoverfladen.

By- og Kulturforvaltningen