Spring til indhold

8a Bassin

Arbejdsbeskrivelse - 8a Bassin. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Et bassin er kunstigt anlagt med en fast bund og faste kanter. Bassiner kan anvendes som spejlbassiner uden anden effekt end vandspejlet. De kan også være frodige kompositioner med fx vandplanter, sumpplanter og fisk.
Bassiner findes i finere parker, pladser, gågader og i institutionshaver.

 

Beskrivelse

Bassiner får ikke tilført vand på naturlig vis andet end regnvand, derfor skal plejen sikre at vandstanden kontrolleres og at bassinet bliver efterfyldt til den ønskede vandstand.

 

Standardpleje

Tilstandskrav

Vandstand:

  • Vandstanden observeres og må kun svinge inden for det med Parkforvalteren aftalte niveau. Ved for lav vandstand indmeldes dette.

By- og Kulturforvaltningen