Spring til indhold

4i Fritvoksende hæk

Arbejdsbeskrivelse - 4i Fritvoksende hæk. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

En fritvoksende hæk anvendes ofte som et indrammende og opdelende element med en smuk blomstring og kan desuden have en lægivende funktion.
Fritvoksende hække anvendes typisk i parker, grønne områder og boligbebyggelser.

 

Beskrivelse

En fritvoksende hæk består af én eller få rækker planter af samme art. Hækkens form afgøres af den valgte planteart. Planterne står tæt og skal være i ensartet vækst.

 

Standardpleje

Tilstandskrav:

Ukrudt:

  • Rodukrudt må ikke forekomme.
  • Frøukrudt må max. være 8 cm højt og der må være max. 5 stk. ukrudtsplanter pr. 10 m2 fritvoksende hæk.
  • Frøukrudt må ikke nå at sætte frø.

Løvsamlinger:

Ansamlinger af løv må ikke forekomme i lag tykkere end gennemsnitlig 2 cm under hæk indtil 0,5 m fra kanten af hækken.

Bestillingsarbejder:

Gødskning: Der udbringes 40 kg N/ha NPK-kunstgødning (=400 gr N/100 m2).

Foryngelsesbeskæring: Den ældste tredjedel af buskenes grene klippes tilbage til 10 cm over jordoverfladen.

Tilbageskæring: Hele den fritvoksende hæk skæres ned til 10 cm over jordoverfladen.

By- og Kulturforvaltningen