Spring til indhold

1f Staudeflader

Arbejdsbeskrivelse - 1f Staudeflader. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019

.

 

Anvendelse

Staudeflader er tæpper af vækstkraftige stauder, der danner en tæt, grøn og blomstrende bund. Staudeflader kan under træer og buske fremtræde som en frodig skovbund eller som flader af blomstrende urter og græsser. Staudeflader anvendes i parker og institutioner samt langs veje.

 

Beskrivelse

Plantevalget består af kraftigt voksende stauder som kan hævde sig i konkurrencen med græs og ukrudt.
Målet med plejen er, at stauderne fremstår sunde og i tætte bestande. Plejen af staudeflader kræver, at stauderne holdes fri for høje aggressive urter og rodukrudt.

 

Standardpleje

Tilstandskrav

Ukrudt:

  • Rodukrudt må ikke forekomme.
  • Der må højst være 5 frøukrudtsplanter pr. 2 m2 og de må ikke være højere end stauderne eller sætte frø.

Løvsamlinger:

  • Ansamlinger af løv må forekomme i lag på max 5 cm tykkelse.

 

Udførselskrav

Nedklipning: Nedklipning af stauder udføres 1 x årligt i marts måned, med mindre andet aftales med Parkforvalter.

Bestillingsarbejder

Gødskning: Der udbringes 6-8 kg kunstgødning pr. 100 m2 i uge 13-17.

Jordforbedring: Udlægning af 15 cm tykt lang champignonkompost, som bearbejdes ned i de 15 cm øverste cm af jordlaget.

Vanding: I tørre perioder vandes staudeflader. Vandmængde og vandingsmetode aftales med Parkforvalteren.

 

By- og Kulturforvaltningen