Spring til indhold

3.4 Materialer

v

Materialeindkøb – art, type, størrelse, mængde mm - aftales med Parkforvalteren.

Planteleverancer:

Vedplanter: A-kvalitet iht. dansk planteskoleejerforenings sorterings og bundtningsbestemmelser med mindre andet specifikt er aftalt med Parkforvalteren.
Planter tiltrukket i stenuld o. lign accepteres ikke.

Alle materialer og planter leveres af Odense Kommune med mindre andet aftales med Parkforvalteren.

By- og Kulturforvaltningen