Spring til indhold

3.5 Udførelse

Særlig beskrivelse for beplantning - Udførelse. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Entreprenøren skal ved arbejdets udførelse undgå at beskadige de blivende planter - både på rod og top.
Afklip, bortluget ukrudt, løv- og grenaffald skal bortkøres til godkendt deponi med mindre andet er aftalt med Parkforvalteren.

 

3.5.1 Beskæring

3.5.2 Krav til fritrum langs veje, cykelstier og fortove

3.5.3 Beskæring langs oversigtsarealer 

3.5.4 Beskæring for sigt til skilte

3.5.5 Nedklipning af stauder

3.5.6 Vanding

3.5.7 Jorddækning

3.5.8 Gødskning

3.5.9 Jordbearbejdning til udplantningsplanter og løg

3.5.10 Ny- og efterplantning

3.5.11 Opbinding

3.5.12 Planter i kummer

3.5.13 Løvsamlinger

By- og Kulturforvaltningen