Spring til indhold

3.5.2 Krav til fritrum langs veje, cykelstier og fortove

Særlig beskrivelse for beplantning - Udførelse. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Fritrumsbeskæring udføres af hensyn til sikkerheden for trafikanterne og indgår som en del af standardplejen på samtlige elementer – undtagen skov, lund, krat og levende hegn.
Følgende krav til fritrumsprofil er gældende:

 
Der beskæres, så det krævede fritrumsprofil opfyldes – dog aldrig længere ind end til skel.
Ved fællesstier, fortov og/eller cykelsti i eget tracé må der ikke beskæres til fritrum længere ind end belægningens kanter + 30 cm.

By- og Kulturforvaltningen