Spring til indhold

3.5.13 Løvsamlinger

Særlig beskrivelse for beplantning - Udførelse. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

I løvfaldsperioden og om vinteren accepteres et tykkere lag visne blade og nåle i bevoksningerne end det for forår-sommerperioden gældende kvalitetskrav. Max lagtykkelse er anført på de enkelte elementbeskrivelser.

Vinterens lag af løv, nåle, kviste og grene skal fjernes senest 15. marts – med mindre der træffes anden aftale herom med Parkforvalteren.

By- og Kulturforvaltningen