Spring til indhold

3.5.4 Beskæring for sigt til skilte

Særlig beskrivelse for beplantning - Udførelse. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Beskæring for sigt til skilte udføres af hensyn til sikkerheden for trafikanterne. Indgår som en del af standardplejen på samtlige elementer– undtagen skov, lund, krat og levende hegn.

Der sikres fri sigt til skilte langs kommunens veje ved at beskære således:

 

By- og Kulturforvaltningen