Spring til indhold

3.5.3 Beskæring langs oversigtsarealer

Særlig beskrivelse for beplantning - Udførelse. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Fritrumsbeskæring udføres af hensyn til sikkerheden for trafikanterne og skal sikre fri sigt til tværgående færdsel ved sideveje. Indgår som en del af standardplejen på samtlige elementer undtagen krat, levende hegn, skov og lund.

 

Oversigt er en trafikants uhindrede udsyn til andre trafikanter, til afmærkning, eller til genstande på kørebane eller sti.

 

Oversigtsareal er sigtfladens lodrette projektion på færdigvejsoverflade og terræn. Oversigtsarealer kan have forskellig facon og udstrækning jf. nedenstående illustrationer.

 

 
Figur: Oversigtsareal (vist med blåt) i prioriteret vejkryds uden primærhelle og uden cykelsti på primærvejen

Figur: Oversigtsareal (vist med blåt) i prioriteret vejkryds med primærhelle, men uden cykelsti på primærvejen

Figur: Oversigtsareal (vist med blåt) i prioriteret vejkryds med cykelsti på primærvejen

Oversigtslængden ls ad sekundærvejen skal være 3 m fra hajtænder.

Oversigtslængden lp ad primærvejen afhænger af den tilladte hastighed og skal være mindst de værdier, som fremgår af tabellen:

Lpc = 55 m for cykelstier med knallertkørsel
Lpc = 43 m for cykelstier uden knallertkørsel

By- og Kulturforvaltningen