Spring til indhold

6a Knudebeskårede træer

Arbejdsbeskrivelse - 6a Knudebeskårede træer. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Knudebeskårede træer anvendes i parker, gågader og pladser, som en bevidst brug af træets skulpturelle form. De anvendes desuden som træer langs gader og veje, hvor pladsen er begrænset.

 

Beskrivelse

Knudebeskårede træer er formede med grene, som ender i knuder ved ganske særlig beskæring, der skal gentages hvert år.
Knudebeskårne træer kan have en tæt og fin struktur af grene og knuder, men kan også bestå af få og store grene og knuder.
Knudebeskårede træer kan være enkeltstående såvel som flere samlet til f.eks. knudebeskårne stammehække.

Standardpleje

Tilstandskrav

Stammeskud:

  • Forvedede stamme- og rodskud må ikke forefindes på knudebeskårede træer.

Udførelseskrav

Beskæring:

  • Beskæring af knudebeskårne træer udføres på en sådan måde at træet får en præcis arkitektonisk form og grenstruktur.
    Knudebeskårne træer kan have forskellige former.
    Hvor træet/kronen ikke lever op til den form som ønskes på sigt, skal det aftales med Parkforvalter, hvordan beskæringen kan sikre at der etableres nye grene og dermed på sigt knuder.
  • Beskæringen kan også indeholde en gradvis foryngelse eller tilretning ved at tynde og reducere i grene og knuder. Denne form for tynding skal altid aftales med Parkforvalteren
  • Grene klippes helt tilbage til knuden, så der ikke efterlades synlige stabbe.
  • Knudebeskæring udføres normalt 1 x årligt – enten før løvfald i perioden september-oktober eller efter løvfald i perioden januar - marts.
  • Facon, omfang og tidspunkt for beskæring af knudebeskårede træer aftales med Parkforvalter inden udførsel.
 

By- og Kulturforvaltningen