Spring til indhold

5e Buskbeplantning

Arbejdsbeskrivelse - 5e Buskbeplantning

Billede af buskbeplantning

Anvendelse

Buskbeplantninger anvendes som en enkel og frodig bund. Buskbeplantninger er ofte lave til lidt større buske. Anvendes i parker, boligbebyggelser, ved parkeringspladser og langs veje.

 

Beskrivelse

Buskbeplantningen er typisk ensartet, sammenhængende og fladedækkende buskbeplantning. Buskbeplantningen vil fremstå med mere ukrudt end øvrige elementer. Plejen sigter mod at opnå et tæt bunddække, men hvor der vil indgå urteagtige planter i helheden.

 

Standardpleje og tilstandskrav

Løvsamlinger

Ansamlinger af løv må forekomme i lag på max 10 cm tykkelse.

 

Beskæring

Klatreplanter, der anvendes som bunddække, må ikke klatre op i buske, træer eller andre lodrette flader, hvor det ikke er tiltænkt.

 

Bestillingsarbejder

Gødskning

Der udbringes 40 kg N/ha NPK-kunstgødning, primo maj og august måned.

Foryngelsesbeskæring

Hele arealet med buskbeplantning klippes tilbage til 10 cm over jordoverfladen.

 

Tilbageskæring

Hele beplantningen skæres ned til 10 cm over jordoverfladen.

By- og Kulturforvaltningen