Spring til indhold

6e Trægrupper

Arbejdsbeskrivelse - 6e Trægrupper. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Trægrupper er store og meget væsentlige elementer i de grønne områder og i bybilledet. Trægrupper findes i parker, naturområder og langs veje.

 

Beskrivelse

Trægrupper er en helhed, hvor flere træer danner en fælles krone.
Træerne er ofte af samme art og alder. De kan være tilfældigt eller regelmæssigt placeret i forhold til hinanden. Trægrupper har en for arten karakteristisk kroneudvikling og kan være opstammede hvor der ønskes frit udsyn under træerne.

 

Standardpleje

Tilstandskrav

Stammeskud: Forveddede stamme- og rodskud må ikke forefindes på alléer, trærækker, trægrupper og fuldkronede træer.

By- og Kulturforvaltningen