Spring til indhold

1g Naturprægede staudeflader

Arbejdsbeskrivelse - 1g Naturprægede staudeflader. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Naturprægede staudeflader indeholder store vækstkraftige stauder, der ofte vil være plantet i et vækstmiljø, hvor de blander sig med naturligt forekommende græsser og urter.

 

Beskrivelse

 
Naturprægede staudeflader kan både indeholder vilde og dyrkede stauder.
Staudearterne er valgt ud fra lokalitetens vækstforhold og planterne vil altid være robuste arter med et minimalt plejebehov.
Plejens mål er at begrænse de største og mest aggressive og invasive vilde urter.

 

Standardpleje

 

Tilstandskrav:

   
Ukrudt:    Aggressive urter som brændenælde, tidsler, bynke og invasive arter m. fl må ikke forekomme i større omfang end 10 % af den samlede flade og med en max. sammenhængende størrelse på 1 m².
Liste over invasive plantearter kan ses i bilag 6. 

 

Udførelseskrav:

 
Nedklipning:    Nedklipning af stauder udføres 1 x årligt i januar-februar måned – helst på frostbundet jord, med mindre andet aftales med Parkforvalter. 

 

 

By- og Kulturforvaltningen