Spring til indhold

3.1 Alment og omfang

Særlig beskrivelse for beplantning - Alment og omfang. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Al vedligehold af beplantninger udføres i henhold til følgende normer, regler og vejledninger:

  • Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2015

Beskæring af beplantninger skal udføres i henhold til Odense kommunes vejledning i beskæring af træer og blandede beplantninger, Bilag 2

By- og Kulturforvaltningen