Spring til indhold

1d Staudebede

Arbejdsbeskrivelse - 1d Staudebede. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Staudebede skal være smukke i komposition, blomsterpragt og duft.
Staudebede opleves på afstand som klare kompositioner. Stauder opleves også tæt på, hvor hver enkelt plantes vækstform, blomst og duft opleves. Hver enkelt staude og blomst skal derfor være sund og velformet.
Staudebede anvendes i parker, institutionshaver og langs veje.

 

Beskrivelse

Staudebede kræver intensiv opmærksomhed og pleje. Planterne skal fremtræde sunde, frodige, blomsterrige og veludviklede i vækstperioden. De forskellige stauder skal plejes individuelt.
Staudebede kan indeholde løgvækster.

 

Standardpleje

Tilstandskrav

Udseende:

  • Visne blomster, blade eller stængler må ikke skæmme helheden.
  • Helheden skæmmes, når visne blomster m.m. er synlige i opvækst og hovedblomstringsfase. Arter med meget små blomster – så som brudeslør og kæmpeslør – må gerne stå med visne blomster.
  • I sensommer og efterårsfasen kan frøstande være en naturlig tilstand i bedets fremtoning og dekorative frøstand bevares vinteren over indtil nedklipning udføres.

Ukrudt:

  • Rodukrudt må ikke forekomme.
  • Frøukrudt må max dække 25% af den jord, som kulturplanternes løv ikke dækker. Det må ikke sætte frø og højden må ikke overstige 5 cm.

Jordoverfladen: Den synlige jord skal holdes løs og uden skorpe.

Løvsamlinger: Ansamlinger af løv må forekomme i lag på max 2 cm tykkelse.

 

Udførelseskrav

Nedklipning: Nedklipning af stauder udføres 1 gang årligt i marts måned, med mindre andet aftales medordregiver.

Bestillingsarbejder

Gødskning:

Der udbringes 6-8 kg kunstgødning pr. 100 m2 i uge 13-17.

Jordforbedring:

Udlægning af 15 cm tykt lang champignonkompost, som bearbejdes ned i de 15 cm øverste cm af jordlaget

Vanding:

I tørre perioder vandes staudebede. Vandmængde og vandingsmetode aftales med Parkforvalteren.

By- og Kulturforvaltningen