Spring til indhold

5a Solitære prydbuske

Arbejdsbeskrivelse - 5a Solitære prydbuske. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Solitære prydbuske anvendes som fritstående buske så deres særlige vækstform, frodighed og smukke blomstring kan opleves fra alle sider.
Solitære prydbuske findes typisk som elementer i græsplæner eller bunddækkende stauder- eller lave buskflader..

 

Beskrivelse

Den enkelte prydbusk skal fremstå veludviklet og i god vækst med en rig blomstring i forhold til art og sort. Plejen foretages individuelt under hensyntagen til arternes vækstform, blomstring og karakteristika, så prydbusken fremstår optimalt.

 

Standardpleje

Tilstandskrav

Ukrudt:

  • Rodukrudt må ikke forekomme.
  • Frøukrudt må max. være 8 cm højt og der må være max. 5 stk. ukrudtsplanter pr. 10 m2 solitære buske og busket. 5) Frøukrudt må ikke nå at sætte frø.

Udseende:

  • Visne, brækkede eller på anden måde beskadigede grene må ikke forekomme.
  • Fjernelse ved beskæring accepteres.

Løvsamlinger: Ansamlinger af løv må forekomme i lag på max 2 cm tykkelse.

Udførelseskrav

Foryngelsesbeskæring af busket: Den ældste femtedel af hver busks grene klippes tilbage til 10 cm over jordoverfladen.

Bestillingsarbejde

Gødskning:

Der udbringes 40 kg N/ha NPK-kunstgødning, primo maj og august måned.

Foryngelsesbeskæring af solitære prydbuske:

Beskæring af hensyn til blomstring og vækstform. De ældste grene i buske skæres af enkeltvis 5-10 cm over jorden. Omfang aftales med Parkforvalteren.

Tilbageskæring:

Hele beplantningen skæres ned til 10 cm over jordoverfladen.

By- og Kulturforvaltningen