Spring til indhold

7d Krat

Arbejdsbeskrivelse - 7d Krat. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Et krat har til formål at give læ, afgrænse arealer og danne rum. 
Krat findes typisk som afskærmende plantninger omkring parker, boldbaner, institutioner og boligbebyggelser, samt langs veje.

 

Beskrivelse

Et krat er et fladeformet element, som kan bestå af én eller flere buskearter. 
Det danner en tæt og sammenhængende bevoksning, der ofte giver godt skjul til fuglereder.

 

Standardpleje

Bestillingsarbejder

Ukrudt:

  • Aggressive urter som brændenælde, tidsler, bynke m. fl må ikke forekomme i grupper større end 1 m2 langs kanten og 1 m ind i bevoksningen.

By- og Kulturforvaltningen