Spring til indhold

1a Planter i kummer

Arbejdsbeskrivelse - 1a Planter i kummer. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Planter i kummer udgøres af enten sommerblomster/løg eller flerårige planter som skal være smukke i blomster- og farvekompositioner og vækst.
Planter i kummer står enten fast hele året eller opsættes i byen i sommerhalvåret.
Planter i kummer bruges som forskønnelse på pladser og stræder.

 

Beskrivelse

Der er flere typer plantekummer. De grupperes således:

 • Flerårige planter:
  • Faste:
   • Stauder og træer/buske
   • Stauder
   • Bambus
  • Flytbare
   • Træer/buske der skal vinteropbevares
 • Sæsonplanter:
  • Faste:
   • Sommerblomster, løg o. lign
  • Flytbare:
   • Sommerblomster, løg o. lign
   • Sommerblomster i kummer med kunst

Sommerblomster i kummer kræver intensiv opmærksomhed, så planternes blomster og blade altid er pæne. Plejen sigter mod at plantningerne er tætte, frodige og dækker jorden i kummen.

Flytbare plantekummer med flerårige planter hjemtages og opbevares forsvarligt i vinterperioden af entreprenør.

Standardpleje

 

Tilstandskrav:


Udseende: Der må ikke mangle planter.
Døde planter må ikke forekomme.
Visne blomster, knopper eller blade må ikke skæmme helheden.
Helheden skæmmes, når visne blomster m.m. er synlige i opvækst og hovedblomstringsfase
Ukrudt: Ukrudt må ikke forekomme.
Vanding: Planterne må aldrig mangle vand, d.v.s. at bladene skal stå fuldt vandspændte.
Vandingsanlæg: Faste plantekummer med bambus har drypvanding uden timer. Drypvandingen skal til enhver tid fungerer – når der er åbnet for den - og give planterne den nødvendige mængde vand. Drypvandingen styres ved manuel åbning og lukning ved hver vanding.
Jordoverfladen: Den synlige jord skal holdes løs og uden skorpe.
 Løvsamlinger:   Ansamlinger af løv må ikke forekomme i plantekummer med urteagtige planter.
Ansamlinger af løv må forekomme i et op til 0,5 cm tykt lag I plantekummer med vedplanter. Grene må ikke forekomme.

 

Udførelseskrav:

Akklimatisering:  Plantekummer med overvintrede vedplanter skal akklimatiseres til udendørs ophold inden udsætning.
Udsætning: Flytbare kummer med flerårige planter transporteres til og fra opsætningsstedet i byen.Udføres 1 x årligt.
Overvintring: Flytbare blomsterkummer med overvintrede vedplanter opbevares i et drivhus eller orangeri i vinterperioden.
Entreprenøren skal efter Parkforvalterens anvisning om tid og sted, opsætte og hjemtage kummerne forår og efterår.
Plejen under overvintring skal inkludere vanding efter behov.

 

Bestillingsarbejder:

Gødskning: :   Flerårige planter i plantekummer. gødskes med N-P-K kunstgødning. Dosering og tidspunkt aftales med Parkforvalteren.
Vækstmedie: Faste plantekummer til sommerblomster fyldes hvert forår med vækstmedie med langtidsvirkende gødning.
Tilplantning:

Kummer til sæsonblomster tilplantes 2-3 gange årligt med henholdsvis forårsløg og sommerblomster og/eller stauder.Der udleveres planteliste og planteplan for placering af planter. Tidspunkt for rydning og gentilplantning aftales med Parkforvalteren

Rydning: Nogle af kummerne ryddes forud for gentilplantning.
Jordbearbejdning:

Efter rydning af de forårsblomstrende urter i faste kummer bearbejdes jorden i kummerne, så de bliver klar til plantning af næste hold sommerblomster.

Tømning: Blomsterkummer med sommerblomster tømmes for planter og jord.
Efterplantning:

Manglende/døde urteagtige planter erstattes med tilsvarende indenfor 48 timer efter konstateringen.
Manglende/døde vedplanter erstattes med tilsvarende indenfor 7 arbejdsdage efter konstateringen.
.

 

 

By- og Kulturforvaltningen