Spring til indhold

1a Planter i kummer

Arbejdsbeskrivelse - 1a Planter i kummer. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Planter i kummer er flerårige planter som skal være smukke i blomster- og farvekompositioner og vækst.
Planter i kummer står enten fast hele året eller opsættes i byen i sommerhalvåret.
Planter i kummer bruges som forskønnelse på pladser og stræder.

 

Beskrivelse

Der er flere typer plantekummer. De grupperes således:

  • Stauder og træer/buske
  • Stauder med løg
  • Stauder med kunst og løg
  • Bambus
  • Træer/buske der skal vinteropbevares

Kummer med flerårige planter der skal vinteropbevares, hjemtages og opbevares forsvarligt i vinterperioden af entreprenør.

 

Standardpleje

 

Tilstandskrav:


Udseende: Der må ikke mangle planter.
Døde planter må ikke forekomme.
Visne blomster, knopper eller blade må ikke skæmme helheden.
Helheden skæmmes, når visne blomster m.m. er synlige i opvækst og hovedblomstringsfase.
Ukrudt: Ukrudt må ikke forekomme.
Vanding: Planterne må aldrig mangle vand, dvs. at bladene skal stå fuldt vandspændte.
Vandingsanlæg: Faste plantekummer med bambus har drypvanding uden timer. Drypvandingen skal til enhver tid fungerer – når der er åbnet for den - og give planterne den nødvendige mængde vand. Drypvandingen styres ved manuel åbning og lukning ved hver vanding.
Jordoverfladen: Den synlige jord skal holdes løs og uden skorpe.
 Løvsamlinger: Ansamlinger af løv må ikke forekomme i plantekummer med urteagtige planter.
Ansamlinger af løv må forekomme i et op til 0,5 cm tykt lag i plantekummer med vedplanter. Grene må ikke forekomme.
 Forårsløg:  Når kronbladene er visnet skal hele hovedet klippes af, den synlige del af løget skal fjernes, når dette nemt slipper løget.

 

Udførelseskrav:


Akklimatisering:  Plantekummer med overvintrede vedplanter skal akklimatiseres til udendørs ophold inden udsætning.
Udsætning: Kummer med overvintrede vedplanter transporteres til og fra opsætningsstedet.
Overvintring: Kummer med overvintrede vedplanter opbevares i et drivhus eller orangeri i vinterperioden.
Entreprenøren skal efter Parkforvalterens anvisning om tid og sted, opsætte og hjemtage kummerne forår og efterår.
Plejen under overvintring skal inkludere vanding efter behov.

 

Bestillingsarbejder:


Gødskning:  Flerårige planter i kummer. gødskes med N-P-K kunstgødning. Dosering og tidspunkt aftales med Parkforvalteren.
Efterplantning:
Manglende/døde urteagtige planter erstattes med tilsvarende indenfor 48 timer efter konstateringen.
Manglende/døde vedplanter erstattes med tilsvarende indenfor 7 arbejdsdage efter konstateringen.

 

 

By- og Kulturforvaltningen