Spring til indhold

6c Alléer

Arbejdsbeskrivelse - 6c Alléer. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Alléer er to eller flere rækker af træer som kan benyttes som retningsgivende elementer.
Alléer anvendes til at markere veje, stier, eller andre linjer. Alléer findes i parker, boligbebyggelser og langs veje.

 

Beskrivelse

Alléer består af mindst to parallelle trærækker der danner en helhed. Alle træer er for det meste af samme alder og art og er plantet med en indbyrdes ens planteafstand.
Træerne i en allé er oftest opstammede.

 

Standardpleje

Tilstandskrav

Stammeskud:

  • Forveddede stamme- og rodskud må ikke forefindes på alléer, trærækker, trægrupper og fuldkronede træer.

By- og Kulturforvaltningen