Spring til indhold

3.2 Kvalitetskrav

Særlig beskrivelse for beplantning - Kvalitetskrav. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Vedligehold af beplantninger omfatter alle typer driftsopgaver for de omfattede elementer – både urteagtige blomster og vedplanter - dog excl. skove, krat, lund og levende hegn.

 

For skov, krat, lund og levende hegn indgår kun renhold i de bevoksninger, hvor dette er registreret på GIS-kort, i nærværende entreprise.
Fritrumsbeskæring langs veje, cykelstier, fortove og stier indgår i drift og vedligehold af beplantninger, men kun for de bevoksningselementer, som indgår i entreprisen.
Det vil sige, at hvis skov, krat, lund eller levende hegn samt private bevoksninger generer fritrummet, da indgår fritrumsbeskæring af disse IKKE i nærværende entreprise.

 

Nye arealer med nye beplantninger vil indgå i entreprisen så snart de er meldt færdiganlagt, selvom de stadig er i etableringsfasen og dermed har behov for etableringspleje. Der forventes udført drift svarende til det anført elementnummer. Hyppigere ukrudtsbekæmpelse, vanding m.m. i etableringsperioden (= 1-4 år) afregnes som tillægspris efter aftale med Parkforvalteren.
Den nye beplantning vil blive registreret i Gis-systemet med elementbetegnelse + afvigelse = etableringspleje.

By- og Kulturforvaltningen