Spring til indhold

6g Stynede træer

Arbejdsbeskrivelse - 6g Stynede træer. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Stynede træer er markante og egnskarakteristiske elementer i det fynske landskab. Stynede træer findes i parker, naturområder og langs veje.

 

Beskrivelse

Stynede træer har en karakteristisk kronebygning, som følge af den særlige beskæring, kronen får hvert 6-8. år. 
Samtlige grene og top skæres af i samme højde som forrige beskæring. Når træet skyder igen, bryder nye grene fra beskæringskanten og træet får en meget tæt krone. Hver gren er typisk lang og næsten uden sidegrene.

Beskæringsmetoden anvendes på træarter, som har mange sovende øjne i barken – typisk poppel, pil og lind.

 

Standardpleje

Tilstandskrav:

Stammeskud: Forveddede stamme- og rodskud må ikke forefindes på stynede træer.

Bestillingsarbejder:

Styning: Alle træets grene skæres af hvor stammen ender, så beskæringspunktet bliver det samme, som ved forrige beskæring.

By- og Kulturforvaltningen