Spring til indhold

7b Skov

Arbejdsbeskrivelse - 7 b Skov. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Skove er store og væsentlige elementer i byen og i det åbne land. De understreger og opdeler byen og landskabet. 
Skovene er vigtige levesteder for planter, fugle og dyr.

 

Beskrivelse

Skove kan strække sig over store arealer, men kan også være mindre felter. 
De opleves udefra som store grønne vægge i landskabet og indefra som en kølig overdækket skærm. 

Opbygningen og driften af skoven skaber forskellige typer skove, fx den varierede skov med mange forskellige træarter og stor aldersspredning eller den ensartede søjlehal, der består af lige gamle træer af samme art. 

Odense Kommunes skove er alle bynære kulturskove, hvor de rekreative værdier og naturværdier prioriteres højt.

 

Standardpleje

Bestillingsarbejder

Ukrudt:

  • Bekæmpelse af aggressive urter som brændenælde, tidsler, bynke m. fl i grupper større end max 3 m² indenfor synlig afstand fra stier og opholdsarealer.

By- og Kulturforvaltningen