Spring til indhold

1e Slyng- og klatreplanter

Arbejdsbeskrivelse - 1e Slyng- og klatreplanter. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Slyng- og klatreplanter anvendes især på facader, på pergolaer samt på slyngplantestativer opstillet bl.a. på gågader og pladser.
Slyng- og klatreplanter giver med deres særlige vækstform, løv og blomster en frodighed på steder, hvor der ellers ikke er plads til planter.
De kan også bruges som et frodigt og blomstrende supplement til anlæggets stauder, buske og træer.

 

Beskrivelse

Hver enkelt art kræver en for arten hensigtsmæssig murflade eller konstruktion, for at få den ønskede vækst og frodighed.
Klatreplanter vokser til vejrs ved hjælp af klatrerødder, klatretråde, kraftige hår eller torne.
Slyngplanter slynger deres stængler om værtsplanterne eller et andet støttemateriale.
Mange arter af slyng- og klatreplanter vokser meget hurtigt. Derfor er det vigtigt at styre væksten, ved fra starten at fastlægge et antal blivende hovedgrene, hvorfra væksten skal foregå. Derefter beskæres planternes sidegrene løbende, så de holdes væk fra døre, vinduer, tag, tagrender og udhæng samt evt. udstyr på bygningen.

 

Standardpleje

Tilstandskrav

Udseende:

 • Planterne må ikke have knækkede og/eller visne grene.
 • Planterne må ikke vokse ind over eller på vinduer, døre, udhæng, tagnedløb, tagrender, tag eller lignende og de må ikke genere færdslen på gangarealer tæt på voksestedet.
 • Grene på slyng og klatreplanter, der skal smykke en lodret flade må ikke ligge hen ad jorden eller hænge langt ud fra det, som resten af planten fæstes på.
 • Slyng- og klatreplanter, registreret som max 3 m høje, må ikke blive højere end 3 m med mindre der er truffet særlig aftale herom med Parkforvalteren.

Ukrudt:

 • Rodukrudt må ikke forekomme.
 • Frøukrudt må max dække 25% af den jord, som kulturplanternes løv ikke dækker. Det må ikke sætte frø og højden må ikke overstige 5 cm.

Udførelseskrav

Formgivende beskæring og opbinding:

 • Planterne skal gennem beskæring formes, så hovedgrene er min. 30 cm væk fra vinduer, døre, udhæng, tagnedløb, tagrender, tag og lignende.
 • Beskæringsformen skal aftales med Parkforvalteren.
 • Udføres 1 x årligt.

Bestillingsarbejder

Gødskning:

 • Der udbringes 60-80 gr kunstgødning pr. 1 m2 i uge 13-17. Udføres 1 x årligt

Vanding:

 • Vanding udføres ved hjælp af vandingsposer.
 • Der monteres 1 vandingspose a 75 l pr. 4 m2 lodret slyng- og klatreplanteflade.
 • Vanding udføres efter behov.

By- og Kulturforvaltningen