Spring til indhold

4f Klippet pur – 1 gang klipning

Arbejdsbeskrivelse - 4f Klippet pur – 1 gang klipning

 

Anvendelse

Et klippet pur anvendes som et indrammende og opdelende element. Pur anvendes ofte ved parkeringspladser, langs veje og i parker og grønne områder.

 

Beskrivelse

Et klippet pur består af flere rækker planter af samme art og danner en ensartet flade. 
Purret skal have en præcis form. Plejen skal sikre at formen opretholdes.

Standardpleje

Tilstandskrav

Ukrudt: 

  • Rodukrudt må ikke forekomme.
  • Frøukrudt må max. være 8 cm højt og der må være max. 5 stk. ukrudtsplanter pr. 10 m2 pur. Frøukrudt må ikke nå at sætte frø.

Løvsamlinger:

  • Ansamlinger af løv må ikke forekomme i lag tykkere end gennemsnitlig 2 cm under pur indtil 0,5 m fra kanten af purret.

Udførelseskrav

Klipning: 

  • Pur klippes 1 gang årligt i perioden medio juli til medio august.
  • Purrets form må efter klipning ikke afvige med mere end +/- 3 cm på 3 m retskede.
  • Pur skal klippes i samme facon og mål som hidtil med mindre andet aftales med Parkforvalteren.
  • Hvor der er faste belægninger, klippes der til fast belægningskant og/eller til forkant af kantsten.

Purafklip: 

  • Afklip må ikke forefindes på klippefladen eller på tilstødende element, men småstumper af afklip der naturligt falder ned i purfladen under klipning, må gerne forekomme.

Bestillingsarbejder

Gødskning:

  • Der udbringes 40 kg N/ha NPK-kunstgødning (=400 gr N/100 m2).

Tilbageskæring:

  • Purret skæres tilbage efter aftale med Parkforvalteren.

By- og Kulturforvaltningen