Spring til indhold

5c Bunddækkende buske

Arbejdsbeskrivelse - 5c Bunddækkende buske. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Bunddækkende buske anvendes som en enkel og frodig bund under træer Bunddækkende buske er ofte lave til lidt større buske.
Anvendes i parker, boligbebyggelser, ved parkeringspladser og langs veje som arkitektonisk element eller fladedækning.

 

Beskrivelse

Bunddækkende buske er en ensartet, sammenhængende og fladedækkende buskbeplantning.
De bunddækkende buske skal fremstå veludviklede og i god vækst.
Plejen sigter mod at opnå et tæt bunddække hvor opvækst af ukrudt ikke forstyrrer helhedsindtrykket.

 

Standardpleje

 

Tilstandskrav:

   
Udseende:  Visne, brækkede eller på anden måde beskadigede grene må ikke forekomme.
Fjernelse ved beskæring accepteres.
Ukrudt: Rodukrudt må ikke forekomme.
Frøukrudt må max. være 8 cm højt og der må være max. 5 stk. ukrudtsplanter pr. 10 m2 bunddækkende buske 6). Frøukrudt må ikke nå at sætte frø.
Løvsamlinger: Ansamlinger af løv må forekomme i lag på max 2 cm tykkelse.
 Beskæring:   Klatreplanter, der anvendes som bunddække, må ikke klatre op i buske, træer eller andre lodrette flader, hvor det ikke er tiltænkt.

 

Bestillingsarbejder:

Bestillingsarbejder:

Gødskning:  Der udbringes 40 kg N/ha NPK-kunstgødning, primo maj og august måned.
Foryngelsesbeskæring: Hele arealet med bunddækkende buske klippes tilbage til 10 cm over jordoverfladen.
Tilbageskæring: Hele beplantningen skæres ned til 10 cm over jordoverfladen.

 

By- og Kulturforvaltningen