Spring til indhold

6d Trærækker

Arbejdsbeskrivelse - 6d Trærækker. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Trærækker er en lang række af træer som kan benyttes som retningsgivende elementer. Trærækker anvendes til at markere veje, stier, eller andre linjer.
Trærækker findes i parker, boligbebyggelser og langs veje.

 

Beskrivelse

En trærække er én række af træer, der danner en helhed. Alle træer er for det meste af samme alder og art og er plantet med en indbyrdes ens planteafstand.
Træerne i en trærække er oftest opstammede.

 

Standardpleje

Tilstandskrav

Stammeskud:

  • Forveddede stamme- og rodskud må ikke forefindes på alléer, trærækker, trægrupper og fuldkronede træer.

By- og Kulturforvaltningen