Spring til indhold

3.5.6 Vanding

Særlig beskrivelse for beplantning - Udførelse. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Vanding kan udføres ved udbringning med slange fra vandvogn og/eller ved opsætning af vandingsposer, der fyldes med vand.

Ved vanding med slange af enkeltplanter må vandet ikke gives hurtigere end at vandet kan nå at trække ned i jorden indenfor en radius af 60 cm om den plante, som skal vandes.

Tappesteder fremgår af Bilag 4.

Ved vanding af flader udbringes vand med vandingsbom så vandet fordeles jævnt i hele plantefeltet.

Vandingsposer opsættes efter 15. april og nedtages igen senest 15. oktober. Vandingsposer monteres, så de ikke giver skader på de planter, som skal vandes.
Ved vanding med vandingsposer skal posen efterses for funktionsduelighed – fx at huller ikke er tilstoppede – inden fyldning og posen fyldes helt med vand ved hver vandingsomgang, så tildelt vand svarer til posens volumen.

Vandingsposer må genbruges så længe de er fuldt funktionsdygtige, dvs. tildeler vandet i den hastighed, de havde ved leveringen og rummer den tiltænkte mængde vand, da de var nye.

By- og Kulturforvaltningen