Spring til indhold

3.5.1 Beskæring

Særlig beskrivelse for beplantning - Udførelse. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Al beskæring skal udføres fagligt korrekt med anvendelse af det korrekte værktøj, så beskæringsflader efterlades med rene snit. Flossede snitflader accepteres ikke.

Al beskæring skal udføres i overensstemmelse med Beskæringsvejledning, Odense Kommune – se bilag 2.

Grenaffald fjernes eller flises og fordeles i beplantningen efter nærmere aftale med Parkforvalteren.

 

Træer

Grene fra stammen af højstammede træer fjernes ved grenes basis = foran grenkraven – som vist på illustrationen nederst.

 

 

På træer, der trænger til opstamning, fjernes de nederste 1-2 grene.

 

Beskæring af vanris/fodposer Maks. stab 5mm.

 

Frugttræers kroner udtyndes, så der er god plads mellem grenene.

 

Ved fritrumsbeskæring skal beskæringsmetoden være i overensstemmelse med de generelle krav til beskæring og metoden skal godkendes af Parkforvalteren INDEN udførelsen.

 

Princip for beskæring af grene på træer:

 

By- og Kulturforvaltningen