Spring til indhold

3.5.7 Jorddækning

Særlig beskrivelse for beplantning - Udførelse. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Hvor det aftales, at der skal udlægges jorddækning anvendes flis, fri for savsmuld og i flager på max 5 cm på længste led.

Der udlægges et 12-15 cm tykt lag flis på det aftalte areal. Planter i bede må ikke dækkes heraf, men løftes fri af flisen.

Jorddækning anvendes bl. a ved nyplantninger.

By- og Kulturforvaltningen