Spring til indhold

3.5.5 Nedklipning af stauder

Særlig beskrivelse for beplantning - Udførelse. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Stauder skal klippes ned mindst 1 gang om året. Nogle stauder skal klippes ned midt i vækstsæsonen for at opnå en mere tæt og kompakt vækst og i vinterhalvåret fjernes den nedvisnede top.
Tidspunkt for nedklipning af stauder aftales med Parkforvalteren.


I staudebede
skal nedklipning udføres manuelt, så ingen evt. nye skud beskadiges. Afklip skal opsamles og bortkøres.

I staudeflader kan nedklipning udføres maskinelt eller manuelt, blot der ikke sker skader/sporkøring i staudefladen eller skader på staudernes nye skud. Hvis der ønskes maskinel nedklipning, da kan klippetidspunktet ændres til en periode, hvor jorden er frostbundet. Aftalen skal indgås med Parkforvalteren.

Al afklip opsamles og bortkøres med mindre andet er aftalt med Parkforvalteren.


I naturprægede staudeflader
udføres nedklipning maskinelt med udstyr, der sønderdeler det afklippede. Staudernes nye skud må ikke beskadiges under nedklipningen.

By- og Kulturforvaltningen