Spring til indhold

3.5.11 Opbinding

Særlig beskrivelse for beplantning - Udførelse. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Ødelagte/defekte opbindinger og pæle udskiftes. Der må ikke benyttes trykimprægnerede pæle. Når træet vurderes at kunne stå uden støtte, fjernes opbindingen og pælene fjernes. Hvis pælene sidder ubehjælpeligt fast, skæres de af ved jordoverfladen.

Opbinding af slyng- og klatreplanter udføres så alle lange grene er føjet ind til hæftegrundlaget. Grenene må ikke knækkes under arbejdet.
Opbindingsmaterialet må ikke gnave i slyngplanternes grene og stammer.

By- og Kulturforvaltningen