Spring til indhold

1b Sommerblomster og løg i bede

Arbejdsbeskrivelse - 1b Sommerblomster og løg i bede. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Sommerblomster og løgvækster skal være smukke i blomster- og farvekompositioner. Sommerblomster og løgvækster opleves på afstand som klare kompositioner. Der kan indgå stauder i beplantningen, men da brugt som en sommerblomst. De opleves også tæt på, hvor den enkelte plantes vækstform, blomst og duft opleves. Hver enkel plante og blomst skal derfor være sund og velformet.

 

Sommerblomster og løgvækster anvendes i parker og institutionshaver.

 

Beskrivelse

Sommerblomster og løg kræver intensiv opmærksomhed, så helhedsindtrykket altid er pænt. Plejen sigter for sommerblomsternes vedkommende imod at plantningerne er tætte, frodige og dækker jorden. For løgvæksterne sigter plejen imod en fyldig og frodig blomstring. For sommerblomster og løgvækster gælder det at de plantes eller sættes ud i bede på stedet.

 

Bedene ryddes efter afblomstring efter aftale med Parkforvalter.

 

Der vil altid være 2 forskellige plantninger i løbet af året med fx løgvækster sat året forinden, som efter afblomstring erstattes med sommerblomster, som igen erstattes med løg til det kommende års løgblomstring osv.

 

 

Standardpleje

 Tilstandskrav  
 Udseende: Der må ikke mangle planter.
Døde planter må ikke forekomme
Manglende/døde planter erstattes med tilsvarende indenfor 48 timer efter konstateringen.

Visne blomster, knopper eller blade må ikke skæmme helheden.
Helheden skæmmes, når visne blomster m.m. er synlige i opvækst og hovedblomstringsfase. 
 Ukrudt: Rodukrudt må ikke forekomme.
Frøukrudt må max dække 25% af den jord, som kulturplanternes løv ikke dækker. Det må ikke sætte frø og højden må ikke overstige 5 cm.
 Vanding:  Planterne må aldrig mangle vand, d.v.s. at bladene skal stå fuldt vandspændte.
 Jordoverfladen:  Den synlige jord skal holdes løs og uden skorpe.
 Løvsamlinger:  Ansamlinger af løv må ikke forekomme.

 

 Udførelseskrav:  
 Jordbearbejdning: Inden tilplantning af bede med sommerblomster og inden lægning af løg skal jorden kultiveres til løs krummestruktur i 20 cm dybde.
Udføres 2 x årligt. 
 Gødskning:  I forbindelse med jordbearbejdning inden plantning af sommerblomster spredes langtidsvirkende gødning. Udføres 1 x årligt.
 Tilplantning:  Bede tilplantes med sommerblomster. Parkforvalteren leverer plan for plantesammensætning og -tætheder. Udføres 1 gange årligt.
 Rydning:  Efter afblomstring fjernes de afblomstrede planter inden nyplantning af næste hold blomster.
Udføres 2 x årligt.
 Lægning af løg:  I bedet lægges løg efter rydning af sommerblomster. Parkforvalteren leverer plan for lægning af løg. Udføres 1 x årligt.

 

Bestillingsarbejder:   
 Jordforbedring:  Udlægning af 15 cm tykt lang champignonkompost, som bearbejdes ned i de 15 cm øverste cm af jordlaget.

 

By- og Kulturforvaltningen