Spring til indhold

Botilbud til voksne med handicap

Odense Kommune har en række botilbud til voksne med fysisk og/eller psykisk handicap (medfødt hjerneskade), der har behov for omfattende støtte.

Læs mere om de forskellige bosteder og tilbud her:

 

Bo- og støttetilbuddene

Bo- og støttetilbuddet Hvedevangen

Bo- og støttetilbuddet Sprogøvej

Bo- og støttetilbuddet Æblegrenen

Bo- og støttetilbuddet Rødegårdsvej - Åhuset

Bo- og støttetilbud Rytterkasernen

 

Ledsagerordningen

Ledsagerordningen

 

Botilbuddene 

Bjørnemosen
Bækholmen
Sedenhuse

Hjemmevejledningen og Støttecentrene

Emilieparken
Herluf Trolle
Niels Bohrparken
Poppelhaven
Klostervej
Præstegårdshaven
Ungefællesskabet Rømersvej
Nabofællesskabet
Hjemmevejlederteamet

Munkehatten

Munkehatten døgn
Munkehatten Fraugde
Aflastning
Dagtilbud Munkehatten
Dagtilbud Peder Skrams vej

Tornhuset

Tornhuset
Brunsegårdsvej
Tornhus Syd
Hvedevangen
Tornværkstedet
Brunsegårdsvej dag
Peder Skrams vej dag

 

Specialtilbuddene

Grevenlunden
Lindegården
Holluf Pile
Grevenlunden
Solfaldsvej

 

Odense Værkstederne

Midtbyen
Bregnevej
Havørnen

 

Ældre- og Handicapforvaltningen