Spring til indhold

Støttecentret Emilieparken

Et bo- og støttetilbud for personer, der kan bo i egen bolig men har behov for hjælp og støtte

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
63 75 27 70

Støttecentret Emilieparken

Skt. Hansgade 79, 2. sal, lejl. 1
5000 Odense C

Hvem kan få tilbuddet

Støttecentret er et bo- og støttetilbud til voksne med nedsat psykisk funktionsevne, og som med den fornødne støtte kan og ønsker at leve i egen bolig.

 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfærdige et ansøgningsskema og evt. et spørgeskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Hvis der ikke er en ledig plads kommer ansøger på venteliste.


Lovgivning

Lov om social service § 85
Almenboliglov § 105

 

Dagligdagen og aktiviteter

De fleste beboere er tilknyttet et aktivitetstilbud eller beskyttet beskæftigelse 4 af ugens hverdage eller er i uddannelse. Enkelte beboere har ikke dagtilbud. Beboerne skal selv klare så mange praktiske opgaver som de er i stand til, og får den nødvendige støtte til ting, som kan være svære. Hjælpen kan være både socialpædagogisk eller praktisk. Der er personale eftermiddag, aften og weekender, men ikke om natten. Der er også personale i dagtimerne på beboernes hjemmedage. Hjemmedage er dage (typisk én gang om ugen), hvor beboeren ikke deltager i dagtilbud, men hvor beboeren, med den nødvendige støtte fra personalet, får ordnet forskellige praktiske og personlige ting. Der er fælleslokaler på stedet, hvor der foregår forskellige aktiviteter. Bl.a. fællesspisning og andet socialt samvær ud fra beboernes behov og ønsker.

 

Fokus er på støtte- og vejledning af den enkelte beboer. Der gives hjælp til udvikling og vedligeholdelse af færdigheder (kognitivt, socialt, praktisk), således at beboeren opnår den højest mulige grad af styring og indflydelse på eget liv. I støtten tilgodeses både den enkelte og gruppen, med et hensyn til den enkelte beboers behov for at være sig selv samt forudsætninger for at kunne profitere af fællesskabet.

Brugerindflydelse

Beboerne har i stor udstrækning indflydelse på deres hverdag gennem beboer- eller husmøder og personlige samtaler. Generelt bliver hverdagen og støtteomfanget tilrettelagt efter den enkeltes behov og ønsker. Beboerne har indflydelse på f.eks. handleplan (der kan handle om bl.a. beskæftigelses- og boligforhold, ønsker og behov for hjælp).

 

Antal brugere og pladser

Der er tilknyttet 16 beboere

 

Fysiske rammer

Støttecentret ligger i almen etagebebyggelse, hvor beboerne har egne lejligheder med eget køkken og bad/toilet. Fælleslokalerne ligger på samme etage som de fleste af beboernes lejligheder.

 

Beboerøkonomi

Beboerne betaler de samme udgifter som alle andre borgere (husleje, el, telefon etc.). Der kan søges boligsikring/boligydelse til delvis dækning af huslejeudgiften efter reglerne herom

 

Personale og ledelse

Der er ansat fem medarbejdere. Personalegruppen er tværfagligt sammensat, men består primært af pædagoger. Der er personale eftermiddag, aften og weekender, men ikke om natten. Der er også personale i dagtimerne på beboernes hjemmedage.

Derudover er der en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder, som deles med fire andre afdelinger.

Bo- og Støttetilbuddet Sprogøvej

Et bo- og støttetilbud for voksne udviklingshæmmede, som med den rette støtte ønsker at leve i egen bolig

 

  Bo- og Støttetilbuddet Sprogøvej

   63 75 38 30

  Adresse:

  Sprogøvej 2 A+B 
  5000 Odense C

   

   

  Rehabiliteringsleder
  Cecilie Buhl Madsen
  cebm@odense.dk

  Ass. rehabiliteringsledere
  Finn Sørensen Paaske
  fspa@odense.dk

   

  Hvem kan få tilbuddet

  Støttecentret er et bo- og støttetilbud til voksne med nedsat psykisk funktionsevne, og som med den fornødne støtte kan og ønsker at leve i egen bolig.

   

  Sådan får man tilbuddet

  Ansøgere skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfærdige et ansøgningsskema og evt. et spørgeskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Hvis der ikke er en ledig plads kommer ansøger på venteliste.


  Lovgivning

  Lov om social service § 85

   

  Dagligdagen og aktiviteter

  De fleste beboere er tilknyttet et aktivitetstilbud eller beskyttet beskæftigelse 4 af ugens hverdage eller er i uddannelse. Enkelte beboere har ikke dagtilbud. Beboerne skal selv klare så mange praktiske opgaver, som de er i stand til, og får den nødvendige støtte til ting, som kan være svære. Hjælpen kan være både socialpædagogisk eller praktisk. Der er personale eftermiddag, aften og weekender. Der er sovende nattevagt i vagtværelse. Der er også personale i dagtimerne på beboernes hjemmedage. Hjemmedage er dage (typisk én gang om ugen), hvor beboeren ikke deltager i dagtilbud, men hvor beboeren, med den nødvendige støtte fra personalet, får ordnet forskellige praktiske og personlige ting. Der er fælleslokaler på stedet, hvor der foregår forskellige aktiviteter. Bl.a. fællesspisning og andet socialt samvær ud fra beboernes behov og ønsker.

   

  Fokus er på støtte- og vejledning af den enkelte beboer. Der gives hjælp til udvikling og vedligeholdelse af færdigheder (kognitivt, socialt, praktisk), således at beboeren opnår den højest mulige grad af styring og indflydelse på eget liv. I støtten tilgodeses både den enkelte og gruppen, med et hensyn til den enkelte beboers behov for at være sig selv samt forudsætninger for at kunne profitere af fællesskabet.

   

   Brugerindflydelse

   Beboerne har i stor udstrækning indflydelse på deres hverdag gennem beboer- eller husmøder og personlige samtaler. Generelt bliver hverdagen og støtteomfanget tilrettelagt efter den enkeltes behov og ønsker. Beboerne har indflydelse på f.eks. handleplan (der kan handle om bl.a. beskæftigelses- og boligforhold, ønsker og behov for hjælp).

    

   Antal brugere og pladser

   Der er tilknyttet 14 beboere.

    

   Fysiske rammer

   Sprogøvej ligger i en selvstændig etplansbebyggelse for enden af Skibhusvej. Stedet er fysisk delt op i en bofællesskabsdel med otte beboere, og en støttedel umiddelbart ved siden af med seks beboere. I både bo- og støttedelen findes fælleslokaler til beboerne. Alle beboere har egne lejligheder med eget køkken, bad og toilet.

    

   Beboerøkonomi

   Beboerne betaler de samme udgifter som alle andre borgere (husleje, el, telefon etc.). Der kan søges boligsikring/boligydelse til delvis dækning af huslejeudgiften efter reglerne herom.

    

   Personale og ledelse

   Der er ansat 12 medarbejdere. Personalegruppen er tværfagligt sammensat, men består primært af pædagoger.
   Derudover er der en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder, som deles med fire andre afdelinger.

   Bo- og Støttetilbuddet Sprogøvej

   Et bo- og støttetilbud for voksne udviklingshæmmede, som med den rette støtte ønsker at leve i egen bolig

    

    Bo- og Støttetilbuddet Sprogøvej

     63 75 38 30

    Adresse:

    Sprogøvej 2 A+B 
    5000 Odense C

     

     

    Rehabiliteringsleder
    Cecilie Buhl Madsen
    cebm@odense.dk

    Ass. rehabiliteringsledere
    Finn Sørensen Paaske
    fspa@odense.dk

     

    Hvem kan få tilbuddet

    Støttecentret er et bo- og støttetilbud til voksne med nedsat psykisk funktionsevne, og som med den fornødne støtte kan og ønsker at leve i egen bolig.

     

    Sådan får man tilbuddet

    Ansøgere skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfærdige et ansøgningsskema og evt. et spørgeskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Hvis der ikke er en ledig plads kommer ansøger på venteliste.


    Lovgivning

    Lov om social service § 85

     

    Dagligdagen og aktiviteter

    De fleste beboere er tilknyttet et aktivitetstilbud eller beskyttet beskæftigelse 4 af ugens hverdage eller er i uddannelse. Enkelte beboere har ikke dagtilbud. Beboerne skal selv klare så mange praktiske opgaver, som de er i stand til, og får den nødvendige støtte til ting, som kan være svære. Hjælpen kan være både socialpædagogisk eller praktisk. Der er personale eftermiddag, aften og weekender. Der er sovende nattevagt i vagtværelse. Der er også personale i dagtimerne på beboernes hjemmedage. Hjemmedage er dage (typisk én gang om ugen), hvor beboeren ikke deltager i dagtilbud, men hvor beboeren, med den nødvendige støtte fra personalet, får ordnet forskellige praktiske og personlige ting. Der er fælleslokaler på stedet, hvor der foregår forskellige aktiviteter. Bl.a. fællesspisning og andet socialt samvær ud fra beboernes behov og ønsker.

     

    Fokus er på støtte- og vejledning af den enkelte beboer. Der gives hjælp til udvikling og vedligeholdelse af færdigheder (kognitivt, socialt, praktisk), således at beboeren opnår den højest mulige grad af styring og indflydelse på eget liv. I støtten tilgodeses både den enkelte og gruppen, med et hensyn til den enkelte beboers behov for at være sig selv samt forudsætninger for at kunne profitere af fællesskabet.

     

     Brugerindflydelse

     Beboerne har i stor udstrækning indflydelse på deres hverdag gennem beboer- eller husmøder og personlige samtaler. Generelt bliver hverdagen og støtteomfanget tilrettelagt efter den enkeltes behov og ønsker. Beboerne har indflydelse på f.eks. handleplan (der kan handle om bl.a. beskæftigelses- og boligforhold, ønsker og behov for hjælp).

      

     Antal brugere og pladser

     Der er tilknyttet 14 beboere.

      

     Fysiske rammer

     Sprogøvej ligger i en selvstændig etplansbebyggelse for enden af Skibhusvej. Stedet er fysisk delt op i en bofællesskabsdel med otte beboere, og en støttedel umiddelbart ved siden af med seks beboere. I både bo- og støttedelen findes fælleslokaler til beboerne. Alle beboere har egne lejligheder med eget køkken, bad og toilet.

      

     Beboerøkonomi

     Beboerne betaler de samme udgifter som alle andre borgere (husleje, el, telefon etc.). Der kan søges boligsikring/boligydelse til delvis dækning af huslejeudgiften efter reglerne herom.

      

     Personale og ledelse

     Der er ansat 12 medarbejdere. Personalegruppen er tværfagligt sammensat, men består primært af pædagoger.
     Derudover er der en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder, som deles med fire andre afdelinger.


     Rehabiliteringsleder
     René Paaske Jørgensen
     rjoe@odense.dk

      

     Assisterende rehabiliteringsleder
     Finn Sørensen Paaske
     fspa@odense.dk

     Ældre- og Handicapforvaltningen