Spring til indhold

Støttecentret Solfaldsvej

Støttecentret er et tilbud for voksne, som har en medfødt hjerneskade og en sindslidelse samt evt. sociale udfordringer.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få tilbuddet

Støttecentret er et socialpsykiatrisk bo- og støttetilbud for voksne med dobbeltdiagnose (medfødt hjerneskade, sindslidelse, sociale problemstillinger), som har et ønske om at bo i egen bolig og samtidig har brug for støtte til at skabe et hverdagsliv på egne betingelser med mulighed for at indgå i et fællesskab tæt på hjemmet og let tilgængeligt personale.

 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere, der tilhører målgruppen, kan fremsende ansøgningsskema til Indgangen, Ældre- og Handicapforvaltningen, i Odense kommune. Herefter vil ansøger blive kontaktet af en rehabiliteringsrådgiver med henblik på et møde, hvor der vil ske en drøftelse af støttebehov, og efterfølgende vil der blive taget stilling til, om Støttecenteret er det rette tilbud.

Hvis der ikke er en ledig plads, kommer ansøger på venteliste.

 

Lovgivning

Almenboliglov § 105 

 

Dagligdagen og aktiviteter

Dagligdagen er bygget op således, at den enkelte borger tilbydes den støtte og vejledning, som skal til for at få et hverdagsliv til at fungere, til at indgå i socialt samvær i fællesarealerne samt eventuelt til et aktivitets-, beskæftigelse eller uddannelsestilbud.

Støtten planlægges individuelt og tager udgangspunkt i borgerens ønsker og funktionsniveau i forhold til udvikling og vedligeholdelse af færdigheder (kognitivt, socialt og fysisk), således at borgeren opnår den højeste mulige grad af styring, indflydelse og ansvar i eget liv.

I samarbejde med borgeren lægges der en plan for støtten og de mål, der arbejdes hen i mod. Støtten kan bl.a. bestå af kontakt, samtale, struktur, overblik, planlægning, hjælp til praktiske gøremål, opbygning eller vedligeholdelse af sociale netværk, ledsagelse og støtte til sundhedsforebyggelse.

Når man flytter ind i Støttecenteret, får man tildelt en koordinator fra teamet, som vil hjælpe og støtte borgeren med koordinering af de bevilgede indsatser og udviklingsmål.

 

Økonomi

Lejlighederne udlejes af Odense kommune på almindelige vilkår og gældende regler, hvorfor der også kan søges boligsikring/boligydelse til delvis dækning af huslejeudgiften efter reglerne herom. Det er ikke tilladt at holde nogen form for husdyr/kæledyr.

 

Fysiske rammer og antal pladser

Støttecenteret består af 12 lejligheder fordelt på 2 etager og et mindre tilhørende grønt udendørs område.
Lejlighederne er på ca. 60 kvadratmeter og består af køkken/alrum, soveværelse og badeværelse. Der er adgang til lejlighederne via elevator eller trappe i opgangen. Til hver lejlighed hører et mindre opbevaringsrum i kælderen, hvor fællesvaskeriet ligeledes forefindes.
I stueetagen er der et fællesrum, som består af et stort lokale med køkken/alrum og opholdsstue, der benyttes til socialt samvær og diverse aktiviteter.

 

Personale og ledelse

Der er tilknyttet 6 – 8 medarbejdere til Støttecenteret, som arbejder tværfagligt ud fra en rehabiliterende tilgang.
Teamet består af pædagoger, ergoterapeut samt pædagogstuderende.
Herudover er der også en Rehabiliteringsleder og en assisterende Rehabiliteringsleder.

 

Rehabiliteringsleder

Ulla Leth
ulle@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Julie Ewald Carlsson
jeca@odense.dk

 

Ældre- og Handicapforvaltningen