Spring til indhold

Støttetilbud til sindslidende

Her kan du søge om støttetilbud til borgere med sindslidelse. Du kan bl.a. søge om botilbud med/uden døgndækning, støtte i eget hjem, mm.

Selvbetjening

Målgruppen til socialpsykiatriske støttetilbud er vanskeligt stillede sindslidende med betydelig nedsat funktionsevne og særlige sociale problemer grundet sindslidelsen.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen