Støttetilbud til sindslidende

Her kan du søge om støttetilbud til borgere med sindslidelse. Du kan bl.a. søge om botilbud med/uden døgndækning, støtte i eget hjem, mm.

Kontaktinformation

INDGANGEN

 

Dalumvej 95 B
5250 Odense SV Tlf. 63 75 25 75

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Ons 10:00-15:00
Torsdag 10:00-17:00
Fredag 10:00-13:00

Digital post

Psykiatri

Målgruppen til socialpsykiatriske støttetilbud er vanskeligt stillede sindslidende med betydelig nedsat funktionsevne og særlige sociale problemer grundet sindslidelsen.


Opdateret 01-10-2018

Ældre- og Handicapforvaltningen