Spring til indhold

Natcentret

Natcentret er til for personer med sindslidelser eller psykiske problemer - som ikke har behov for en psykiatrisk behandling.

Sådan får man tilbuddet

Borgerne opfordres til at henvende sig på tlf. 21 32 69 81. Her vil være en medarbejder, der sammen med borgeren vurderer, hvorvidt Natcentret kan opfylde det aktuelle behov for social støtte.

 

Om Natcentret

Natcenter Tornbjerggård er et tilbud for borgere i Odense Kommune med sindslidelser eller psykiske problemer, der en gang imellem har behov for professionel kontakt om natten. I Natcentret yders der støttende samtaler telefonisk.

 

 

Personale og ledelse

Der er fagligt uddannet personale til stede fra kl. 23-07.

 

Rehabiliteringsleder

Pernille Hilbert

Mail: phja@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen