Spring til indhold

Natcentret

Natcentret er til for personer med sindslidelser eller psykiske problemer - som ikke har behov for en psykiatrisk behandling.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

21 32 69 81

Adresse:

Munkehatten 10
5220 Odense SØ

Sådan får man tilbuddet

Borgerne opfordres til at henvende sig på tlf. 21 32 69 81. Her vil være en medarbejder, der sammen med borgeren vurderer, hvorvidt Natcentret kan opfylde det aktuelle behov for social støtte.

 

Om Natcentret

Natcenter Tornbjerggård er et tilbud for borgere i Odense Kommune med sindslidelser eller psykiske problemer, der en gang imellem har behov for professionel kontakt om natten. I Natcentret kan man efter aftale med medarbejderne få tilbudt støttende samtale og en kop kaffe/te.

Natcentret er placeret på botilbuddet Tornbjerggård.

Hvis borgeren ønsker det, kan der ydes anonym rådgivning/støtte.

 

Betaling 

Borgerne skal ikke betale for ydelserne, og efter aftale med personalet kan borgeren tage en taxi til Natcentret, hvor Natcentret betaler for turen. Borgeren skal dog være indstillet på at betale for eventuel hjemtransport.

 

Personale og ledelse

Der er fagligt uddannet personale til stede fra kl. 23-07.

Rehabiliteringsleder

Pernille Hilbert

Mail: phja@odense.dk

Opdateret 09-09-2019

Ældre- og Handicapforvaltningen