Spring til indhold

Bostøtte

Bostøtteordningen i Ældre- og Handicapforvaltningen til borgere med længerevarende sindslidelser, som er tilknyttet pensionsordning.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få tilbuddet

Tilbuddet retter sig mod borgere med længerevarende sindslidelser, der har et ønske om at forblive i egen bolig og som samtidig har brug for støtte. For at kunne ansøge om tilbuddet, skal du være tilknyttet en pensionsordning (modtage pension eller førtidspension).

 

Hvis du ikke er tilknyttet pensionsordning, kan du ansøge om bostøtte her.

 

Sådan får man tilbuddet

Borgere skal henvises og visiteres til tilbuddet. Henvisningen sker i samarbejde borgerens sagsbehandler, socialpsykiatriske støtte- og botilbud, hjemmeplejen, egen læge, speciallæge, Psykiatrisk Afdeling, Distriktspsykiatrien eller Kriminalforsorgen. Der afholdes et visitationsmøde, hvor borger og henviser bliver inviteret med.


Har du yderligere spørgsmål så kontakt
Indgangen.

Ansøg om bostøttetilbud

 

Lovgivning

Lov om social service § 85

Hvad består bostøtte af

I Odense Kommune tilrettelægges indsatsen i samarbejdet med borgeren ud fra en rehabiliterende tilgang. Bostøtten er et tilbud om at få hjælp og støtte til at fastholde eller udvikle personlige færdigheder, støtte til at genetablere eller opretholde det sociale netværk, støtte til uddannelse, arbejde og øvrige aktiviteter uden for hjemmet samt at få struktur på de daglige gøremål. Hensigten med støtten er, at den enkelte får en god hverdag i kendte omgivelser. 

 

Bostøttetilbuddet gives med udgangspunkt i borgerens eget hjem.

 

Brugerindflydelse

Borgerne udarbejder i samarbejde med rehabiliteringsrådgiveren en handleplan efter § 141 i Serviceloven, her vil der fremgå, hvilke støttebehov borgen ønsker hjælp til. Borgeren vil i samarbejde med Bostøtten arbejde med de individuelle støttebehov, som udmøntes i en plan.

 

Personale og ledelse

Personalet udgøres af et team af medarbejdere med forskellige sociale eller sundhedsfaglige uddannelsesbaggrund og med arbejdsmæssig erfaring inden for psykiatriområdet.

 

 

Rehabiliteringsleder

Christel Borg

cbor@odense.dk

Tlf.: 21 26 70 56.

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Kenneth Bramming

kebra@odense.dk

Tlf.: 29 42 84 99.

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Søren Kilbæk Jeppesen

skjep@odense.dk

Tlf.: 40 46 93 25.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen