Spring til indhold

Socialpædagogisk støtte (bostøtte)

Bostøtte er en hjælp til dig, der har betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, som medfører et behov for støtte til fx fastholde din bolig eller strukturere din dagligdag.

Socialpædagogisk støtte (bostøtte) kan bevilges til dig, der har ressourcer til at kunne klare dig selv på nogle områder, men samtidig har behov for hjælp på andre områder. 

Støtten udføres af en bostøttemedarbejder, som hjælper og støtter op om det, der kan være udfordrende i forbindelse med at bo i egen bolig. Ved opstart i et bostøtteforløb udarbejdes en handleplan i samarbejde mellem dig og en rådgiver. Handleplanen vil afspejle dine støttebehov og består af forskellige indsatsmål.

Det kan fx være støtte til at:

  • planlægge og udføre praktiske opgaver i hjemmet
  • få overblik over økonomi
  • omsætte strategier til handlinger i hverdagen
  • træning i at besøge offentlige institutioner
  • opnå kontakt til andre mennesker

Formålet med støtten er at fremme dine muligheder for at klare dig selv, lette din daglige tilværelse og forbedre din livskvalitet.

Hvem kan få hjælp?

Du skal være fyldt 18 år og bo i egen bolig. Derudover er bostøtte et tilbudt henvendt til borgere med sindslidelser, rusmiddel- eller alkoholafhængighed, funktionsnedsættelser eller med særlige sociale problemer. Bostøtte er et tilbud efter lov om social service § 85.

Når du har ansøgt om støtte, bliver du indkaldt til en visitationssamtale med en rådgiver fra kommunen. På mødet vil rådgiveren vurdere dit funktionsniveau og efterfølgende foretage en vurdering af, om du er omfattet af målgruppen. Får du pension, skal du søge via Støttetilbud til sindslidende.

 

socialpædagogisk støtte (bostøtte)

Bostøtte er et tilbud om socialpædagogisk støtte til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og borgere med særlige sociale problemer, som medfører et behov for hjælp, omsorg, støtte eller optræning og hjælp til udvikling af færdigheder.

Sådan søger du:

  • Klik på det grønne link og log ind med MitID. 
  • Hvis du ikke har MitID, kan en anden person hjælpe dig med at søge digitalt, hvis vedkommende har et medarbejder-/virksomhedscertifikat. Vedkommende skal logge ind med nøglefil.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen