Spring til indhold

Bostøtte

Få støtte til at lære at mestre dit eget liv, hvis du har særlige sociale eller psykiske problemer.

Hvis du bor i egen bolig og oplever, at du har brug for støtte til at fastholde boligen, samt fastholde job og/eller uddannelse, kan du søge om at få en bostøtte. Her hjælper en bostøtte-medarbejder dig med det, du synes er svært og med at komme tættere på at starte eller blive ved med at være i uddannelse eller job.

Sammen med en visitator laver I en handleplan, som afspejler dine behov. Den kan bestå af forskellige aktiviteter, som at lære at planlægge og udføre praktiske opgaver, støtte til strukturering af økonomi, støtte til at omsætte strategier til handlinger i hverdagen eller træning i at besøge offentlige institutioner.

 

Hvem kan få hjælp?

Du skal være over 18 år og bo for dig selv for at kunne søge om bostøtte. Derudover henvender bostøtte sig til borgere med sindslidelser, rusmiddel- eller alkoholafhængighed, funktionsnedsættelser eller med særlige sociale problemer.

Bostøtte er et tilbud efter lov om social service §85.


Får du pension, skal du søge via Støttetilbud til sindslidende.Sådan søger du:

  • Log ind med NemID eller MitID. 
  • Hvis du ikke har NemID/MitID, kan en anden person hjælpe dig med at søge digitalt, hvis vedkommende har et medarbejder-/virksomhedscertifikat. Vedkommende skal logge ind med nøglefil.


Læs mere om bostøtte, hvis du er mellem 18 og 30 år her.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen