Spring til indhold

Det sociale frikort

Har du sociale udfordringer med fx misbrug, hjemløshed eller psykiske vanskeligheder, kan du søge om et socialt frikort og tjene op til 40.000 om året skattefrit.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Forsøgsordningen med et socialt frikort har eksisteret siden den 1. januar 2019 og gælder frem til den 31. december 2024.

 

Sociale frikort videreføres automatisk

Det sociale frikort er blevet forlænget til den 31. december 2024. Alle borgere, der har et socialt frikort den 30. juni 2023, får automatisk videreført dette. Du skal derfor ikke ansøge om et nyt socialt frikort. 

 

Om det sociale frikort

Med et socialt frikort får borgere med særlige sociale problemer, eksempelvis misbrug, hjemløshed eller psykiske vanskeligheder, mulighed for at tjene op til 40.000 kr. skattefrit årligt, uden at indtægten fradrages i deres forsørgelsesydelse.

Det sociale frikort har til formål at understøtte, at de mest udsatte borgere i samfundet gives bedre muligheder for at deltage i samfundets arbejdsfællesskaber og opleve værdi i hverdagen.

De foreløbige evalueringer af ordningen viser, at de borgere, der anvender deres sociale frikort, oplever øget fysisk og mental trivsel, forøget livskvalitet og en følelse af at høre til og være en del af fællesskabet. Der er ligeledes flere af dem, der bruger deres sociale frikort, der overgår til beskæftigelse eller uddannelse, end dem, der ikke har anvendt ordningen. Det tyder således på, at det sociale frikort kan fungere som trædesten til fast arbejde eller uddannelse på den lange bane.

 

Ansøg om socialt frikort her

 

Læs mere om forsøgsordningen med et socialt frikort på Socialtfrikort.dk eller på Socialstyrelsens hjemmeside:

Socialtfrikort.dk (Social-, Bolig-, og Ældreministeriet)
Socialt frikort (Socialstyrelsen)

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen