Spring til indhold

Det sociale frikort

Har du sociale udfordringer med fx misbrug, hjemløshed eller psykiske vanskeligheder, kan du måske blive godkendt til et socialt frikort og tjene op til 20.000 om året skattefrit.

Forsøgsordningen med et socialt frikort har været gældende siden den 1. januar 2019 og er forlænget frem til den 30. juni 2023. 

 

Om det sociale frikort

Med et socialt frikort får borgere med særlige sociale problemer, eksempelvis misbrug, hjemløshed eller psykiske vanskeligheder, mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit årligt, uden at indtægten fradrages i deres forsørgelsesydelse.

Det sociale frikort har til formål at understøtte, at de mest udsatte borgere i samfundet gives bedre muligheder for at deltage i samfundets arbejdsfællesskaber og opleve værdi i hverdagen.

De foreløbige evalueringer af ordningen viser, at de borgere, der anvender deres sociale frikort, oplever øget fysisk og mental trivsel, forøget livskvalitet og en følelse af at høre til og være en del af fællesskabet. Der er ligeledes flere af dem, der bruger deres sociale frikort, der overgår til beskæftigelse eller uddannelse, end dem, der ikke har anvendt ordningen. Det tyder således på, at det sociale frikort kan fungere som trædesten til fast arbejde eller uddannelse på den lange bane.

 

Læs mere om forsøgsordningen med et socialt frikort på Socialtfrikort.dk eller på Socialstyrelsens hjemmeside.

Socialtfrikort.dk (Social-, Bolig-, og Ældreministeriet)
Socialt frikort (Socialstyrelsen)

Ansøg om socialt frikort

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen