Spring til indhold

Ansøg om socialt frikort

Har du sociale udfordringer med fx misbrug, hjemløshed eller psykiske vanskeligheder, kan du måske blive godkendt til et socialt frikort og tjene op til 40.000 om året skattefrit.

Hvad kræver det for at få et socialt frikort?

  • At du har særlige sociale problemer. Måske er du hjemløs, misbruger eller lider af en eller flere psykiske lidelser.

  • At du opfylder betingelserne for at modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i lov om social service. Fx modtager du personlig støtte efter servicelovens § 85, stofmisbrugsbehandling efter § 101, og tilbud efter §§ 107 -110.
  • At du ikke har været i en SU-berettiget uddannelse inden for de seneste 12 måneder.
  • At du ikke har haft en skatteberettiget indkomst på over 10.000 kr. inden for de seneste 12 måneder.
  • At du opfylder opholdskravet for ret til at få kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det vil sige, at du enten allerede får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller førtidspension, eller at du har opholdt dig i Danmark, Færøerne og Grønland i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år.

 

Sådan søger du:

  • Klik på selvbetjeningsløsningen "Ansøg om socialt frikort". Du skal logge ind med MitID. 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen