Spring til indhold

Tæller timerne i forhold til 225-timers reglen

Det er dit jobcenter, der vurderer, om du kan arbejde fuldt effektivt på det ordinære arbejdsmarked, og om du derfor skal arbejde 225 timer på et år.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Er du undtaget kravet om at arbejde 225 timer på et år?

 

Så er det dit jobcenter, der konkret vurderer, om du fortsat kan være undtaget fra kravet i forhold til det arbejde, du udfører på det sociale frikort.

 

Hvis du er omfattet af 225-timersreglen, tæller dine timer i udgangspunktet med.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen