Spring til indhold

Grønlændere

Særligt tilbud til dig, der er nytilflyttet grønlænder i Odense Kommune.

Som nytilflyttet grønlænder kan det svært at navigere rundt i det danske samfund med de forskellige krav, der stilles. De digitale selvbetjeningsløsninger er ofte indgangen til det offentlige system, herunder også banker og boligforeninger. Odense Kommune har i samarbejde med Det Grønlandske Hus i Odense oprettet et fælles Inklusionsprojekt Tumit, som foreløbig løber til 31. december 2023.

 

Inklusionsprojekt Tumit

Tumit er et undervisningstilbud for nytilflyttede grønlændere, der:

  • er mellem 18 og 65 år
  • er flyttet til Danmark - (hovedsageligt inden for de sidste 3 år)
  • har eller ønsker at få bopæl i Odense Kommune
  • er uden forsørgelse eller på kontanthjælp

 

Tilbuddet er et supplement til eksisterende tilbud fra kommunen, og formålet er hjælp til selvhjælp. Undervisningstilbuddet skal være med til at gøre hverdagen nemmere med målet om at få den enkelte i job eller uddannelse.

 

Læs mere om Tumit projektet her

Læs mere om at bo i Danmark og få gode råd på hjemmesiden Kend Danmark
 
For mere information om Tumit, kontakt:

Det Grønlandske Hus

Lis Mona Steensgaard Jensen
E-mail: lmsj@dgh-odense.dk
Telefon 23 83 80 42 

eller

 

Odense Kommune

Hanne Varberg
E-mail hvar@odense.dk
Telefon 20 51 28 13

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen