Spring til indhold

Grønlændere i Odense

Særligt tilbud til dig, der er nytilflyttet grønlænder i Odense Kommune.

Som nytilflyttet grønlænder kan det svært at navigere rundt i det danske samfund med de forskellige krav, der stilles, og hvor blandt andet digitale selvbetjeningsløsninger ofte er indgangen til det offentlige system, herunder også banker og boligforeninger. Odense Kommune har i samarbejde med Det Grønlandske Hus i Odense oprettet et fælles Inklusionsprojekt Tumit, som foreløbig løber til 31. december 2023.

 

Inklusionsprojekt Tumit

Tumit er et undervisningstilbud for nytilflyttede grønlændere, der:
er mellem 18 og 65 år
er flyttet til Danmark - (hovedsageligt inden for de sidste 3 år)
har eller ønsker at få bopæl i Odense Kommune
er uden forsørgelse eller på kontanthjælp

Tilbuddet er et supplement til eksisterende tilbud fra kommunen, og formålet er hjælp til selvhjælp. Undervisningstilbuddet skal være med til at gøre hverdagen nemmere med målet om at få den enkelte i job eller uddannelse.

Du kan læse mere om Tumit projektet her.
 
Du kan desuden læse mere om at bo i Danmark og få gode råd på hjemmesiden Kend Danmark.
 
For mere information om Tumit kan der rettes henvendelse til Det Grønlandske Hus: Lis Mona Steensgaard Jensen lmsj@dgh-odense.dk Tlf. direkte 23 83 80 42 eller Odense Kommune  Hanne Varberg på mail hvar@odense.dk eller telefon 20 51 28 13.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen