Spring til indhold

Sociale tilbud

Har du, eller er du pårørende til én, der har fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer?

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Så har Odense Kommune en række tilbud og indsatser, som kan hjælpe dig.

 

Når du ringer eller mailer til os, vil du komme til at tale med en medarbejder, som kan give dig råd og vejledning i forhold til de spørgsmål, du har. Hvis du har behov for et af Odense Kommunes sociale tilbud, vil vi tale med dig om dette behov.

 

Den samtale kan enten foregå hos os, hos dig selv eller på fx et værested.

 

 

I et samarbejde finder vi ud af, hvordan vi bedst kan arbejde med de udfordringer, du har. Det kan fx være at takle dagligdagens gøremål, så du kan fastholde din bolig og/eller job og uddannelse.

 

Udsatteteamet

Socialpædagogisk støtte (bostøtte)

Forebyggende forløb

Det kommunale værested Øst

Stoppestedet - værested for mennesker med sindslidelse og/eller psykisk sårbarhed

St. Dannesbo

Krisecenter Odense

Behandlingscenter Odense - Odense Kommunes stofbehandling

Alkoholbehandlingen

Det sociale frikort

Nye veje

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen