Spring til indhold

Forebyggende forløb

Forebyggende forløb er en tidlig, forebyggende indsats til dig, der har behov for individuel støtte og optræning.

Et forebyggende forløb er til dig, der har brug for en kortvarig og individuel støtte. Støtten skal være med at forbedre dit aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at din funktionsnedsættelse eller evt. sociale problemer forværres. 

Du tilbydes et kort, individuelt forløb med fokus på aftalte indsatsmål. Det kan fx være støtte til at:

  • skabe struktur i hverdagen
  • få overblik over daglige praktiske opgaver i hjemmet
  • få overblik over økonomi
  • få kontakt med offentlige og private instanser

Hvem kan få hjælp?

Du skal være fyldt 18 år og bo i egen bolig. Tilbuddet er et individuelt forløb for dig, der har lettere funktionsnedsættelser eller lettere sociale problemer. Individuel forebyggende støtte er et tilbud efter lov om social service § 82b.

Når du har ansøgt om støtte, bliver du indkaldt til en visitationssamtale med en rådgiver fra kommunen. På mødet vil rådgiveren vurdere dit funktionsniveau og efterfølgende foretage en vurdering af, om du er omfattet af målgruppen. Får du pension, skal du søge via Støttetilbud til sindslidende

forebyggende forløb

Forebyggende forløb er henvendt til borgere med let nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller lettere sociale problemer, som er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelser eller sociale problemer. Målgruppen er for borgere, som har udfordringer, hvor der kan opstilles en konkret individuel indsats, som vurderes at kunne løses inden for en tidsramme på op til maksimalt 6 måneder.

Sådan søger du:

  • Klik på det grønne link og log ind med MitID.
  • Hvis du ikke har MitID, kan en anden person hjælpe dig med at søge digitalt, hvis vedkommende har et medarbejder-/virksomhedscertifikat. Vedkommende skal logge ind med nøglefil.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen