Spring til indhold

Social Vicevært

Hvis du har svært ved at fastholde din egen bolig, kan du få hjælp fra en social vicevært.

Du kan få en social vicevært, hvis du er mellem 18-65 år og har svært ved at fastholde egen bolig og holde kontakten til offentlige institutioner. Det kan være fordi du har særlige sociale problemer, rusmiddel- eller alkoholafhængighed eller har en sindslidelse. 

En social vicevært vil hjælpe dig gennem samtaler, støtte til at kontakte offentlige institutioner og forstå breve.

Sociale viceværter er et tilbud efter lov om social service §85. De sociale viceværter arbejder ud fra en tankegang om Housing First.

Får du pension, skal du søge via Støttetilbud til sindslidende 

Sådan søger du:

  • Log ind med NemID eller MitID.
  • Hvis du ikke har NemID/MitID, kan en anden person hjælpe dig med at søge digitalt, hvis vedkommende har et medarbejder-/virksomhedscertifikat. Vedkommende skal logge ind med nøglefil.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen