Spring til indhold

Veteraner

Er du veteran og har brug for støtte til at finde tilbage til hverdagen eller råd og vejledning om dine jobmuligheder?

Langt de fleste udsendte kommer godt hjem, men enkelte får brug for ekstra støtte til at finde tilbage til hverdagen.

Uanset om du har været udsendt for nylig eller for år tilbage, findes der indsatser og organisationer, som kan vejlede og hjælpe dig, hvis du har behov for det.

 

Akut brug for hjælp?

Er du soldat, veteran eller pårørende med akut brug for hjælp? Ring døgnet rundt til: 

  • Forsvarets Veterancenter på tlf. 72 81 97 00. Du har mulighed for at være anonym
  • Veteranrådgivningen på tlf. 80 60 80 30. Du har mulighed for at være anonym
  • Psykiatrisk Akutmodtagelse OUH på tlf. 99 44 91 40

 

Veterankoordinatoren kan rådgive dig om jobmuligheder

For at hjælpe veteraner har Odense Kommune en veterankoordinator, som blandt andet hjælper krigsveteraner med PTSD eller forstadier hertil med at opnå varig beskæftigelse. Kontakt veterankoordinatoren på tlf. 30 60 56 99.

 

Du kan få hjælp til blandt andet:

  • Samtaler med veterankoordinator
  • Afklaring
  • Hjælp til CV, udarbejdelse af ansøgninger og jobsøgning
  • Vejledning om muligheder, regler og lovgivning
  • Deltagelse i netværk med andre veteraner
  • Formidling af praktikplads, ansøgning til fleksjob, pension og revalidering

Har du brug for at komme i kontakt med Borgerservice eller Jobcentret, men har svært ved at opholde dig i lokaler med mange mennesker? Læs mere om vores særlige hjælp til veteraner

Pårørende

Som pårørende til en veteran skal du ikke stå alene med dine udfordringer eller spørgsmål. I Odense Kommune tilbyder vi støtte og hjælp til dig, der er pårørende, fyldt 18 år og som bor i Odense. Du kan få individuel støtte i form af personlige samtaler, og du kan deltage i netværk med andre pårørende.

Hvis du gerne vil have mere at vide om de tilbud, som Odense Kommune tilbyder, eller benytte dig af dem, kan du tage kontakt til en af vores pårørenderådgivere.

 

Find kontaktoplysninger på pårørenderådgivere

 

Veteranhjem Odense

På Sdr. Boulevard 15 i Odense C ligger et af landets fem veteranhjem. Veteranhjem Odense er et fristed for krigsveteraner og deres pårørende. For de fleste er det et sted, hvor de mødes med andre veteraner og deltager i sociale aktiviteter. For andre er det et midlertidigt bosted, når livet er ekstra svært.

 

Læs mere om Veteranhjem Odense her

 

Jobordning til veteraner 

Som et led i den danske veteranindsats har Folketinget vedtaget Lov om jobordning for veteraner. Jobordningen skal være med til at understøtte, at veteraner, der står på kanten af arbejdsmarkedet, får bedre mulighed for at få et aktivt arbejdsliv.

Jobordningen har to ben at stå på: Muligheden for at give veteraner fortrinsret til offentlige stillinger og muligheden for som privat arbejdsgiver at modtage en jobpræmie på 50.000 kr., hvis man ansætter en skadet veteran.

Læs mere om jobordningen her

Veteranstrategi

I Odense Kommune har vi en veteranstrategi, der igennem en helhedsorienteret indsats skal sikre, at veteraner, der kommer hjem efter endt udsendelse med ar på krop og sjæl, får det bedst mulige afsæt for at fungere så optimalt som muligt såvel uddannelses- og arbejdsmæssigt som mentalt og socialt. 

 

Læs veteranstrategien her

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen